วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ

Vol. 6 No. 2 (2019): July-December 2019

Published: 2020-03-23

A Construction of Motor Fitness Tests for Physical Education’s Students, Nakhon Sawan Rajabhat University

Thinnakorn Cha-umpong, Siam Thongbai, Thanasiri Chokthaweepanit, Suprakit Wiriyakit , Wuttichai Praphakittirat

28-38

Identity Construction of Southern Thai People Through Shadow Play

Saranee Wessayasirin, Wittayatorn Tokeaw, Supaporn Sridee, Pittaya Budsararat

334-352

View All Issues