แจ้งการปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2022-04-22

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

          ด้วยวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตเรื่องจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จากเดิมอย่างน้อย 2 ท่าน มาเป็น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

Vol. 6 No. 2 (2021): July - December 2021

Published: 2021-12-18

Editorial statement

ลัดดาวัลย์ สำราญ

The influence of the marketing mix on consumers’ decision-making to purchase in Tesco Lotus Phra Nakhon Si Ayutthaya

Nathaphan Meemuk, Patcha Treemongkol, Khwanjai Hawitee, Jatupon Chaemmuang, Pornpisa Laohapichartchai

155-164

A study on the acceptance of the use of e-tax invoice and e-receipt systems

Saknarin Inphirom, Sombat Thamrongsinthaworn, Sarunya Sanglimsuwan, Sanond Ananthanond

212-227

View All Issues