ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และฝั่งธนบุรี

ผู้แต่ง

  • นันท์มนัส นาคจินวงษ์

คำสำคัญ:

1.ไหว้พระ, 2.เกาะรัตนโกสินทร์, 3.ธนบุรี

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำข้อมูลของวัดในพระพุทธศาสนาต่างๆมานำเสนอ ซึ้งตั้งอยู่บริเวณรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีว่า เหตุใดชาวพุทธถึงนิยมไปไหว้พระ 9 วัด ในบริเวณเหล่านั้น จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ชาวพุทธนิยมไปไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีนั้น ก็เพราะว่า ชื่อของวัดมีความหมายที่ดี พระพุทธรูปในวัดนั้นๆมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธ บรรยากาศและสถาปัตยกรรมภายในวัดมีความสวยสดงดงาม ทำให้เรามีความรู้สึกที่เพลิดเพลิน การไปวัดนั้นทำให้รู้สึกสบายใจและช่วยให้จิตใจสงบ และก็มีความเชื่อกันว่า เลข 9 เป็นเลขมงคล ดังนั้น จึงนิยมไปไหว้พระให้ครบ 9 วัด และทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม การไปไหว้พระตามคติความเชื่อของไทย ทำให้เกิดความสุขสงบทางใจ ทำให้เกิดความสบายใจ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของวัดที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์และฝั่งธนบุรีอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร. (2550). พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์.
สุนทรียา ศรีวรขันธ์. (2550). 80 พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.
วัดบวรนิเวศวิหาร. (2561, สิงหาคม 30). พระอุโบสถ . สืบค้นจาhttp://www.watbowon.com/all/
วัดบวรนิเวศวิหาร. (2561, สิงหาคม 30). พุทธสถานสำคัญในวัดบวรนิเวศวิหาร . สืบค้นจาก http://www.watbowon.com/travel/upos.htm
วัดระฆังโฆษิตาราม. (2561, สิงหาคม 30). ประวัติ วัดระฆังโฆษิตาราม วรมหาวิหาร . สืบค้นจาก http://www.watrakang.com/history.php
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 28). วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 30). วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 30). วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 26). วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 28). วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 26). วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 29). วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 29). วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 28). วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561, สิงหาคม 30). พระบรมบรรพต. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมบรรพต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-24