เผยแพร่แล้ว: 2016-12-26

วางได้ก็ไร้ทุกข์

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

133-138