ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 20.12.2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ