ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฏาคม - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022):  กรกฏาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-07-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ