ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-11-24

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2465-549X (Print)

ISSN: 2774-1206 (online)