เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในจังหวัดหนองคาย

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์, อนันต์ คติยะจันทร์, หัตถพร คำเพชรดี, นิพิฐพนธ์ วงศ์อนุ, สมพงษ์ แสนคูณท้าว

15-28