ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2023

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2023
เผยแพร่แล้ว: 2023-05-16

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย