เผยแพร่แล้ว: 25-04-2022

พัฒนาการของหนังประโมทัยคณะบุญเทียมน้อย

นัฐพงษ์ ทองม้วน; สุรพล เนสุสินธุ์

191-207

พัฒนาการของคณะโหวดเสียงทอง

วัทธิกร แสวงผล; สุรพล สุเนสินธุ์

208-219